filozofija

Kritušie zari simbolizē reiz pakritušos cilvēkus, kuri ir sevi sekmīgi pārveidojuši.